MESA RETRO MEDIANA

M704-P

840mm x 807mm x 530mm
Medida producto ancho 840mm
Medida producto profundo 807mm
Medida producto alto 530mm
Peso Producto (unitario) 36
Medidas ancho bulto 1 570mm
Medidas profundo bulto 1 870 mm
Medidas alto bulto 1 170 mm
Peso bulto 1 36 kg
Medida producto ancho 840mm
Medida producto profundo 807mm
Medida producto alto 530mm
Peso Producto (unitario) 36
Medidas ancho bulto 1 570mm
Medidas profundo bulto 1 870 mm
Medidas alto bulto 1 170 mm
Peso bulto 1 36 kg